“ဘာသာနှင့် လူမျိုးကို အခြေပြု၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ စည်းရုံးလှုပ်မှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ” ထုတ်ပြန်ခြင်း

ေလာကအလင္း လူမႈဖြံ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ လူမႈကြန္ယက္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook ေပၚတြင္ ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၂၀ ေမလ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ထိ အေတာအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
“ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးကို အေျချပဳ၍ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အစီအရင္ခံစာ”
အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖင့္ ျဖန႔္ေဝလိုက္ပါသည္။
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးအေျခခံ၍ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ကာ အစီအရင္ခံစာမ်ားကို လစဥ္ လတိုင္း ေလာကအလင္းမွ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။